Forsikringsprogram i samarbejde med Willis Towers Watson
Willis Towers Watson har sammensat et forsikringsprogram målrettet til de private skoler og institutioner i Danmark.

Formålet med samarbejdet med skoleforeningerne er, at foreningerne giver deres medlemmer mulighed for at benytte sig af Willis Towers Watsons helhedsorienterede risikorådgivning via et skræddersyet forsikrings- og sikringsprogram.

I får således en professionel, uvildig forsikrings- og sikringsrådgiver til jeres rådighed, som giver jer sikkerhed og tryghed omkring jeres risici.

Skadeforebyggelse og -begrænsning
Willis Towers Watson stiller en række skadeforebyggende og -begrænsende ydelser til rådighed for jer, eks.:

Willis Stifinder Works
De skoler og institutioner, der benytter skoleforsikringsprogrammet, får stillet Willis Stifinder Works til rådighed.

Med Willis Stifinder Works kan du eller dine kolleger med den rette behandling, hjælp og viden komme hurtigere tilbage i din/jeres normale tilværelse efter en arbejdsskade.

APV-facilitet
Der bliver stillet en arbejdspladsvurderingsfacilitet til rådighed, som vil gøre arbejdet med at lave kortlægningen, herunder statistik på baggrund af kortlægningen, let og overskuelig.

Skadeforebyggelsesrapport vedr. bygning og løsøre
Endelig får I sikringsrådgivning i form af en skadeforebyggelsesrapport indenfor bygnings-, løsøre- og ansvarsområdet med skadeforebyggende anbefalinger mm..

På den måde er der stor fokus på skadeforebyggelse og -begrænsning både indenfor personsikkerhed og bygnings-, løsøre- og ansvarsrisici, da det giver mere mening at bruge ressourcer til sikring end forsikring, hvor det er muligt.

Mulighed for at købe ekstra ydelser
Derudover har I mulighed for at købe ydelser indenfor tyverisikring, brandsikring, skadedyrssikring mm. til meget fordelagtige priser, da vi på vegne af skolerne har lavet udbudsrunder indenfor disse ydelser tillige.

Kort fortalt vil vores rådgivning og vejledning af jer hjælpe med til, at I får færre skader, mindre besvær, mere tryghed, reducerede omkostninger og dermed opnår besparelser. Det er da et godt tilbud!

Stor tilslutning til "skoleforsikringsprogrammet"
Omkring 450 skoler benytter sig allerede af "skoleforsikringsprogrammet"  er I endnu ikke en af dem, håber vi på, at I vil rette henvendelse til os vedrørende et fremtidigt samarbejde!