Kontaktpersoner hos Willis Towers Watson

Det er ikke underordnet, hvem der servicerer medlemmerne i forsikringsspørgsmål. Netop derfor er det de samme rådgivere, der hjælper dig, hver gang du har brug for at komme videre med dine forsikringsspørgsmål.  


Skadesforsikring (bygning, løsøre, motor, ansvar mm.):

Randi Schønfeld
Randi tager sig af henvendelser fra folkehøjskoler, friskoler og frie fagskoler vedrørende skader, opkrævninger, ændringer til policer med mere.


Telefon: (+45) 88 13 94 81
mail: Randi.Schonfeld@WillisTowersWatson.com

Mette Bjørnlund Engelsen
Mette tager sig af henvendelser fra efterskoler, lilleskoler, privatskoler og daghøjskoler vedrørende skader, opkrævninger, ændringer til policer med mere.

Telefon: (+45) 88 13 95 64
mail: Mette.Bjornlund@WillisTowersWatson.com

Morten Jacobsen
Morten tager sig af henvendelser vedrørende
telefoniske og personlige gennemgange
af forsikringsprogrammer med mere.


Telefon: (+45) 88 13 95 91
mail: M.Jacobsen@WillisTowersWatson.com

Kurt Henriksen
Kurt tager sig af kontakten til jeres skoleforening og forsikringsselskaber og har det overordnede ansvar for samarbejdet. Kurt Henriksen står naturligvis også til jeres disposition i al almindelighed.

Telefon: (+45) 88 13 94 82
mail: Kurt.Henriksen@WillisTowersWatson.com


Pensionsforsikring (gruppeliv og pensionsordning – TAPèr):

Har du spørgsmål til pensionsforsikringerne
kan du skrive til dk-skole@willis.com eller
ringe på tlf. 88 13 92 82.

Hanne Gjættermann
Varetager alle opgaver omkring gruppelivsordningen – herunder både til- og afmeldinger, såvel som indbetalingsvejledning med mere. 


Telefon: (+45) 88 13 94 54

Rådgivningsteamet
Rådgiver de enkelte medarbejdere om deres firmapensionsordningen og behandlings-
forsikringen. Rådgivningsteamet kan desuden hjælpe med at booke tid
til en rådgivningssamtale.

Telefon: (+45) 88 13 92 82

Lone Irring Thomsen
Lone står for den daglige administration af
pensionsaftalen samt evt. ændringer heraf
og håndterer henvendelser fra den enkelte
skoles administrationsafdeling.

Telefon: (+45) 88 13 94 09

Sara Jelling
Den ansvarlige mægler som har kontakten med
skoleforeningerne og pensionsselskaberne om den overordnede kontrakt.

Sara: (+45) 88 13 94 77