Hvis skaden er sket

Hvis der er sket en skade, kan man her på siden udskrive skadeanmeldelsesblanketter indenfor de forskellige skadetyper:

  • Bygning- og løsøreskader
  • Erhvervsansvarsskade
  • Motorkøretøjsskade
  • Ulykkesskade – elev
  • Brille- og tandskade på ansatte
  • Skader sket i forbindelse med elev-erhvervspraktik
  • Arbejdsskader og arbejdsulykker skal anmeldes digitalt via: online.at.dk.
    Læs eventuelt mere om forløbet i skadeforebyggelseskonceptet Stifinder Works her.

Du kan også læse mere om det elektroniske anmeldelsessystem EASY på arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening

Alle anmeldelser, bortset fra arbejdsskader og arbejdsulykker, sendes til Willis Towers Watson
Det er meget vigtigt, at man sender anmeldelsen til os, da vi ellers ikke vil have mulighed for at yde rådgivning og vejledning i forbindelse med en skade.

Hører skaden ikke under de typer, der er listet op her, bedes I kontakte os for råd og vejledning.